Nəhəng Ulduz

16 İllik İstehsalat Təcrübəsi
Öz-özünə qazma vinti

Öz-özünə qazma vinti